Als ik nu in slaap val bij een presentatie weet ik waarom

Ik geef nog niet zo lang les en verwachtte meer over bepaalde technieken te leren. Wat is een goede manier van lesgeven en presenteren. Bijvoorbeeld hoe je voor een groep staat. Maar ook hoe je het meeste uit je PowerPointpresentatie haalt. Je groeit in een bepaalde manier van lesgeven en presenteren, maar hoe doe je het nou écht goed? Daarvoor hoopte ik handreikingen te krijgen.

De training was heel leerzaam. Om te beginnen hadden we een hele sfeervolle en veilige groep waar je goed jezelf kon zijn en aangeven waar je behoefte lag. Het was een praktische training en we hebben veel ervaring opgedaan. Ook vind ik dat er een goede knip zat tussen de 4 dagdelen. Als een apotheose kwam alles in het laatste dagdeel samen. We hadden echt het gevoel dat we gedurende de weken ergens naartoe werkten.

Het resultaat van de training is, dat ik beter weet hoe ik les kan geven. Daarnaast is wat we geleerd hebben zoveel breder bruikbaar. Onlangs werd ik gevraagd om tijdens een heisessie wat te presenteren. Ik heb toen wat ik tijdens de training heb geleerd kunnen gebruiken in mijn  PowerPoint om mijn boodschap kracht bij te zetten.

In de laatste dag kwam alles samen. We presenteerden het resultaat, waarin we allemaal hadden geïnvesteerd en het geleerde hadden toegepast. Ineens waren het eindproducten, waarop we van Pauline en de rest van de groep nog de laatste feedback kregen.

Ik beveel de training aan, omdat je in zeer kort tijdsbestek heel veel leert voor altijd. Zeker als je bedenkt hoe vaak je op werk, maar ook daar buiten, een presentatie moet geven.

Ik vond het bijzonder hoe Pauline zelf voor de groep staat. Vanaf het moment dat we binnenkwamen en zij de training startte, had ik het vertrouwen dat zij de expert was. ‘Van haar ga ik het wel leren’, dacht ik.