Een pioneerproject met online sessies

Voor ons onboarding programma wilden we graag introductietrainingen organiseren. Hoe pak je dat aan? Waar moet je beginnen? Een collega raadde me aan om Pauline te benaderen. Ze had in het verleden met Pauline samengewerkt en was erg enthousiast over haar deskundigheid en ervaring.

We waren net van start gegaan met de ontwikkeling van de trainingen toen de coronacrisis uitbrak in Nederland. Door de nieuwe thuiswerkmaatregelen was het helaas niet meer mogelijk om onze sessies op kantoor te laten plaatsvinden. Dat betekende dat we moesten gaan kijken naar andere mogelijkheden. Pauline heeft iedere stap met ons meegedacht over hoe we de trainingen zouden kunnen organiseren. We hebben samen gekeken naar de opzet, vorm en planning van de sessies. Dankzij haar begeleiding durfden we het aan om de trainingen online te verzorgen.

Pauline was nauw betrokken bij de opzet van het project. Ze hielp de sprekers om een duidelijke kernboodschap te formuleren en deze te vertalen naar een digitale sessie. De visuele vormgeving werd aangepast om de verhalen beter tot hun recht te laten komen. Ze creëerde structuur en houvast in de presentatie en dacht mee over vormen van online interactie. Elke spreker had andere behoeftes en ze speelde daar feilloos op in. Waar de ene collega wilde oefenen met het presenteren in een online setting, had de ander meer hulp nodig bij de visuele vormgeving van de presentatie. Ze liet de sprekers in hun waarde en wist tegelijkertijd de presentaties stap voor stap te verbeteren.

Het was een spannend pioneersproject en ik ben blij dat we dit samen met Pauline hebben mogen doen. Ze is deskundig en professioneel. Haar feedback is constructief, haar tips en tricks zijn tastbaar en eenvoudig toe te passen. Ze kan overzichtelijk in kaart te brengen wat er moet gebeuren en speelt hier flexibel op in. Haar enthousiasme brengt het project verder. Ik hoop in de toekomst nog meer van haar te mogen leren.


Laura Morren
Over de auteur
Laura Morren

Auditdienst rijk