We gingen met een totaal andere presentatie de deur uit dan we binnenkwamen

Voor onze afdeling zochten we een manier om onderzoeksresultaten en gegevens op een aansprekende, meer TED-achtige manier te presenteren. We wilden af van het puntsgewijze PowerPoint stramien. Omdat we maatwerk wilden, kozen we voor een klein bureau.

We hadden enige aarzeling over het onderdeel 'structuur', omdat we dachten dat onze presentaties dat al voldoende in zich hadden. Maar de opzet en structuur zoals Pauline die aanbiedt, gaat veel verder dan begin, midden, einde en dwingt je om echt diep na te denken over wat je eigenlijk wilt zeggen.

We hebben onze presentaties stap voor stap opgebouwd en geleerd hoe we verhalen en beelden kunnen verwerken om de meer feitelijke gegevens aansprekender te maken. We gingen met een totaal andere presentatie de deur uit dan we binnenkwamen. De training was één van de leerzaamste die ik tot nu toe hebt gevolgd.

Er is alleen één risico aan deze training: je kijkt nooit meer met dezelfde ogen naar presentaties.