Waarom deze opening killing is voor je presentatie

door Pauline le Rûtte  |    2 minuten leestijd

Dames en heren, fijn dat u er allemaal bent vanmiddag, mijn naam is Hans Smit en ik werk bij bedrijf x. Gaap.

Untitled Artwork 3

Dames en heren, fijn dat u er allemaal bent vanmiddag, mijn naam is Hans Smit en ik werk bij bedrijf x, daar ben ik vestigingsmanager en verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, ik heb daarvoor op het hoofdkantoor gewerkt in de functie van….

Deze opening zuigt alle energie uit het publiek

Begint een verhaal met zo'n standaard opening, dan weten de toehoorders dat ze nog even de tijd hebt om mails, tweets of smsjes te checken. Hoe heette die man, Henk, Harry…?

Zo'n opening laat geen indruk achter en zorgt er zéker niet voor dat je contact maakt met het publiek

Alle minuten van een presentatie zijn kostbaar, zéker de eerste

Het publiek heeft een korte concentratiespanne. Als je saai start, moet je vanaf dat moment al aan de slag met de energie van de zaal. Anders pas na een minuut of 8.

Combineer de opening met het slot

Samen vormen ze de boekensteunen van het totale verhaal. 

De voorwaarde is, dat de opening en het slot een gemeenschappelijk element in zich hebben. Een element dat uiteraard ook een relatie heeft met het verhaal.

De techniek van het koppelen van begin en slot heeft een aantal voordelen.
 

  • samen dragen zij het verhaal en maken het tot één geheel
  • dat wekt de positieve indruk dat het een goed geconstrueerd verhaal is
  • en dat vergroot het vertrouwen van het publiek in de spreker
     
3 manieren om je begin en slot te koppelen


Een vraag
Begin de presentatie met een vraag, waarvan je het antwoord pas aan het einde geeft. 

Een anekdote
Start aan het begin van je presentatie met een verhaal of anekdote. Stop op het moment dat duidelijk is waar het om draait en wie de hoofdrol speelt. Ga over naar het middendeel en besluit je presentatie door het onafgeronde verhaal tot een goed einde te brengen.

Een (voor)beeld
Begin en eindig met eenzelfde of iets aangepast beeld.

Deze techniek is eenvoudig toe te passen, dus ook een beginnend spreker kan zijn voordeel ermee doen.


Pauline le Rûtte
Over de auteur
Pauline le Rûtte

Een goede spreker draagt niet alleen informatie over, maar brengt zijn kennis tot leven.


Reactie

Praktische Presentatie-tips voor kenniswerkers